Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Detergenty – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu

Events

Co roku Co miesiąc Co tydzień Codziennie Lista
wrzesień 2024
Produkty biobójcze webinar

Produkty biobójcze w procedurach przejściowych i europejskich – ścieżki rejestracji w Polsce i krajach UE

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami wprowadzania do obrotu produktów biobójczych. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą wyboru możliwych procedur rejestracyjnych, zapoznają się z elementami wymaganej dokumentacji rejestracyjnej, procedurami oraz narzędziami wykorzystywanymi do zgłoszenia produktów biobójczych. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut…
03 - 09 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Karta charakterystyki webinar

Karta charakterystyki – weryfikacja poprawności karty oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem karty charakterystyki oraz obowiązków wynikających dla podmiotów w łańcuchu dostaw. Uczestnicy poznają praktyczne wskazówki w jaki sposób weryfikować poprawność treści karty charakterystyki otrzymaną od dostawców, w nawiązaniu do najnowszych zmian w przepisach. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji.…
04 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
CLP webinar

Klasyfikacja mieszanin niebezpiecznych zgodnie z CLP

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych oraz nadawaniu unikalnych kodów UFI dla mieszaniny. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców, zestaw danych niezbędnych do wykonania zgłoszenia oraz narzędzia informatyczne opracowane przez ECHA do obsługi i wykonania zgłoszeń. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik…
05 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
PCN i UFI

Zgłaszanie niebezpiecznych mieszanin chemicznych poprzez portal ECHA – PCN i UFI

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych oraz nadawaniu unikalnych kodów UFI dla mieszaniny. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców, zestaw danych niezbędnych do wykonania zgłoszenia oraz narzędzia informatyczne opracowane przez ECHA do obsługi i wykonania zgłoszeń. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik…
10 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Zarządzanie chemikaliami webinari

Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH oraz elementy komunikacji w łańcuchu dostaw

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami zarządzania informacjami oraz komunikacji w łańcuchu dostaw, w oparciu o rozporządzenie REACH. Uczestnicy szkolenia poznają główne obowiązki uczestników łańcucha dostaw, proces odpowiedniej komunikacji oraz wdrażania wymagań przez dalszego użytkownika chemikaliów. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30…
11 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
substancje SVHC SCIP webinar

Zgłaszanie wyrobów zawierających substancje SVHC do bazy SCIP

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym obowiązkiem zgłoszeń wyrobów do bazy SCIP. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki przedsiębiorców związanych z obecnością substancji SVHC w wyrobie, a także zapoznają się z bazą danych zgłoszeń SCIP. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem…
12 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Import chemikaliów do UE webinar

Import chemikaliów do UE – kluczowe wymagania prawne

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z importu chemikaliów do UE. Uczestnicy szkolenia w zwięzły i przejrzysty sposób poznają najważniejsze obowiązki wynikające z importu substancji, mieszanin, a także wyrobów – w oparciu o wymagania rozporządzenia REACH. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około…
17 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Detergenty webinar

Detergenty – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poprawnym wprowadzeniem produktu detergentowego na terenie UE. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób skompletować dokumentację dla detergentu oraz jak prawidłowo przygotować oznakowanie produktu. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik otrzyma link…
18 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Produkty biobójcze webinar

Produkty biobójcze w nowych procedurach – przygotowanie do rejestracji i utrzymanie obecnego pozwolenia

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w procedurach europejskich, aby utrzymać produkt biobójczy na rynkach europejskich. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z elementami wymaganej dokumentacji rejestracyjnej, procedurą przygotowania wniosków do rejestracji. Omówiony zostanie szacunkowy czas potrzebny na zebranie danych, a także konsekwencje związane z terminowością złożenia wniosków. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie…
25 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
październik 2024
Karta charakterystyki webinar

Karta charakterystyki – weryfikacja poprawności karty oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem karty charakterystyki oraz obowiązków wynikających dla podmiotów w łańcuchu dostaw. Uczestnicy poznają praktyczne wskazówki w jaki sposób weryfikować poprawność treści karty charakterystyki otrzymaną od dostawców, w nawiązaniu do najnowszych zmian w przepisach. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji.…
02 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Scenariusz narażenia webinar

Scenariusz narażenia jako rozszerzenie karty charakterystyki

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem scenariusza narażenia oraz jego istotnym zastosowaniem. Uczestnicy poznają elementy zawarte w scenariuszach narażenia oraz dowiedzą się na co zwrócić uwagę podczas ich weryfikacji. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik otrzyma link…
03 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Tworzenie etykiet CLP webinar

Tworzenie etykiet produktów niebezpiecznych zgodnie z CLP

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych oraz nadawaniu unikalnych kodów UFI dla mieszaniny. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców, zestaw danych niezbędnych do wykonania zgłoszenia oraz narzędzia informatyczne opracowane przez ECHA do obsługi i wykonania zgłoszeń. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik…
04 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej