Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Detergenty – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu

Events

Co roku Co miesiąc Co tydzień Codziennie Lista
marzec 2024
Zarządzanie chemikaliami webinari

Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH oraz elementy komunikacji w łańcuchu dostaw

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami zarządzania informacjami oraz komunikacji w łańcuchu dostaw, w oparciu o rozporządzenie REACH. Uczestnicy szkolenia poznają główne obowiązki uczestników łańcucha dostaw, proces odpowiedniej komunikacji oraz wdrażania wymagań przez dalszego użytkownika chemikaliów. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30…
06 mar
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
rejestracji substancji w REACH webinar

Podmioty podlegające rejestracji substancji w REACH

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z identyfikacją podmiotów podlegających procedurze rejestracyjnej w REACH oraz określenie swojej roli w łańcuchu dostaw. Uczestnicy szkolenia omówią kwestie praktyczne, które mogą wpłynąć na obowiązek rejestracji substancji, lub też skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie…
08 mar
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Substancje SVHC webinar

Substancje SVHC – wymagania dotyczące wyrobów

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami REACH odnoszącymi się do wyrobów, w szczególności związanych z obecnością substancji SVHC. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki przedsiębiorców dotyczących wyrobów, zamierzonego uwalniania oraz weryfikacji obecności substancji SVHC. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru…
11 mar
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
produkty zawierające substancje niebezpieczne webinar

Zasady sprzedaży internetowej produktów zawierających substancje niebezpieczne

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami sprzedaży produktów zawierających substancje i mieszaniny niebezpieczne przez Internet, w szczególności w sklepach internetowych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie elementy powinny zostać zamieszczone w ogłoszeniu o sprzedaży produktu. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed…
13 mar
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Detergenty webinar

Detergenty – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poprawnym wprowadzeniem produktu detergentowego na terenie UE. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób skompletować dokumentację dla detergentu oraz jak prawidłowo przygotować oznakowanie produktu. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik otrzyma link…
15 mar
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Produkty biobójcze webinar

Produkty biobójcze w nowych procedurach – przygotowanie do rejestracji i utrzymanie obecnego pozwolenia

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w procedurach europejskich, aby utrzymać produkt biobójczy na rynkach europejskich. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z elementami wymaganej dokumentacji rejestracyjnej, procedurą przygotowania wniosków do rejestracji. Omówiony zostanie szacunkowy czas potrzebny na zebranie danych, a także konsekwencje związane z terminowością złożenia wniosków. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie…
18 mar
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Karta charakterystyki webinar

Karta charakterystyki – weryfikacja poprawności karty oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem karty charakterystyki oraz obowiązków wynikających dla podmiotów w łańcuchu dostaw. Uczestnicy poznają praktyczne wskazówki w jaki sposób weryfikować poprawność treści karty charakterystyki otrzymaną od dostawców, w nawiązaniu do najnowszych zmian w przepisach. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji.…
20 mar
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Produkty kosmetyczne webinar

Produkty kosmetyczne – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poprawnym wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu na terenie UE. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób skompletować dokumentację dla kosmetyku oraz jak prawidłowo przygotować oznakowanie produktu. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik…
25 mar
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
kwiecień 2024
Rejestracja produktów biobójczych webinar

Rejestracja produktów biobójczych zgodnie z przepisami przejściowymi

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami wprowadzania do obrotu produktów biobójczych zgodnie z tzw. przepisami przejściowymi. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę dotyczącą wymagań i procedury rejestracji produktów biobójczych w Polsce, wyboru substancji czynnej oraz elementów oznakowania produktu. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30…
05 kwi
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Scenariusz narażenia webinar

Scenariusz narażenia jako rozszerzenie karty charakterystyki

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem scenariusza narażenia oraz jego istotnym zastosowaniem. Uczestnicy poznają elementy zawarte w scenariuszach narażenia oraz dowiedzą się na co zwrócić uwagę podczas ich weryfikacji. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik otrzyma link…
08 kwi
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Tworzenie etykiet CLP webinar

Tworzenie etykiet produktów niebezpiecznych zgodnie z CLP

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych oraz nadawaniu unikalnych kodów UFI dla mieszaniny. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców, zestaw danych niezbędnych do wykonania zgłoszenia oraz narzędzia informatyczne opracowane przez ECHA do obsługi i wykonania zgłoszeń. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik…
10 kwi
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
IUCLID webinar

Program IUCLID oraz jego funkcje

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z oprogramowaniem IUCLID. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać ogólny panel systemu, jego funkcje oraz poszczególne narzędzia oprogramowania używanego do tworzenia dossier dla substancji, mieszanin i wyrobów. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik…
12 kwi
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej