Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Detergenty – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu

Events

Co roku Co miesiąc Co tydzień Codziennie Lista
wrzesień 2023
substancje SVHC SCIP webinar

Zgłaszanie wyrobów zawierających substancje SVHC do bazy SCIP

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym obowiązkiem zgłoszeń wyrobów do bazy SCIP. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki przedsiębiorców związanych z obecnością substancji SVHC w wyrobie, a także zapoznają się z bazą danych zgłoszeń SCIP. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem… ...
27 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Nowa strategia chemiczna UE webinar

Nowa strategia chemiczna UE

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z nowej strategii UE dotyczącej chemikaliów, która wpływa na przyszłe regulacje prawne. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób nowe strategie wpływają na planowane zmiany w rozporządzeniu REACH oraz CLP. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około… ...
28 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Wyroby poddane działaniu produktu biobójczego

Wyroby poddane działaniu produktu biobójczego – przykłady, wymagania i oznakowanie

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką wyrobów poddanych działaniu produktu biobójczego. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu identyfikacji wyrobu, jego oznakowania, prawidłowego wprowadzenia do obrotu. Poznają również praktyczne przykłady różnicy pomiędzy wyrobem, a produktem biobójczym. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut… ...
29 wrz
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
październik 2023
IUCLID webinar

Program IUCLID oraz jego funkcje

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z oprogramowaniem IUCLID. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać ogólny panel systemu, jego funkcje oraz poszczególne narzędzia oprogramowania używanego do tworzenia dossier dla substancji, mieszanin i wyrobów. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik… ...
02 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Obowiązki dalszych użytkowników webinar

Obowiązki dalszych użytkowników nakładane przez rozporządzenie REACH i CLP

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami dalszego użytkownika substancji, mieszanin oraz wyrobów, nakładane przez rozporządzenie REACH i CLP. Uczestnicy szkolenia poznają swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz dowiedzą się na jakie elementy zwrócić uwagę podczas weryfikacji dokumentacji i informacji od dostawców. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma… ...
03 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Produkty kosmetyczne webinar

Produkty kosmetyczne – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poprawnym wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu na terenie UE. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób skompletować dokumentację dla kosmetyku oraz jak prawidłowo przygotować oznakowanie produktu. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik… ...
04 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Detergenty webinar

Detergenty – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poprawnym wprowadzeniem produktu detergentowego na terenie UE. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób skompletować dokumentację dla detergentu oraz jak prawidłowo przygotować oznakowanie produktu. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik otrzyma link… ...
05 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Produkty biobójcze webinar

Produkty biobójcze w nowych procedurach – przygotowanie do rejestracji i utrzymanie obecnego pozwolenia

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w procedurach europejskich, aby utrzymać produkt biobójczy na rynkach europejskich. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z elementami wymaganej dokumentacji rejestracyjnej, procedurą przygotowania wniosków do rejestracji. Omówiony zostanie szacunkowy czas potrzebny na zebranie danych, a także konsekwencje związane z terminowością złożenia wniosków. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie… ...
09 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Karta charakterystyki webinar

Karta charakterystyki – weryfikacja poprawności karty oraz prawa i obowiązki przedsiębiorców

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem karty charakterystyki oraz obowiązków wynikających dla podmiotów w łańcuchu dostaw. Uczestnicy poznają praktyczne wskazówki w jaki sposób weryfikować poprawność treści karty charakterystyki otrzymaną od dostawców, w nawiązaniu do najnowszych zmian w przepisach. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji.… ...
10 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
CLP webinar

Klasyfikacja mieszanin niebezpiecznych zgodnie z CLP

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych oraz nadawaniu unikalnych kodów UFI dla mieszaniny. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców, zestaw danych niezbędnych do wykonania zgłoszenia oraz narzędzia informatyczne opracowane przez ECHA do obsługi i wykonania zgłoszeń. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik… ...
11 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
REACH i CLP webinar

REACH i CLP – jak spełnić wymagania dotyczące wprowadzenia i stosowania chemikaliów

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami nakładanymi na przedsiębiorców przez rozporządzenie REACH oraz CLP. Uczestnicy szkolenia poznają swoje obowiązki związane ze stosowaniem chemikaliów. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik otrzyma link do połączenia. W przypadku problemów z… ...
12 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Zarządzanie chemikaliami webinari

Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH oraz elementy komunikacji w łańcuchu dostaw

Podstawowe tematy Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z elementami zarządzania informacjami oraz komunikacji w łańcuchu dostaw, w oparciu o rozporządzenie REACH. Uczestnicy szkolenia poznają główne obowiązki uczestników łańcucha dostaw, proces odpowiedniej komunikacji oraz wdrażania wymagań przez dalszego użytkownika chemikaliów. Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex. Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30… ...
13 paź
10:00 AM - 11:30 AM
Webex webinar
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej