Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Autorizace REACH – použití chemických látek podléhajících povolení

Events

Ročně Měsíčně Týdně Děnně Seznam
Květen 2024
Biocidy webinář

Biocidy – Autorizace *WEBINÁŘ*

Základní témata Evropská legislativa biocidních přípravků a příslušné pokyny evropské legislativy pro uvedení biocidních přípravků na trh — souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a distributory. Komu je webinář určený pracovníkům zodpovědným za uvedení biocidních přípravků na trh, výrobcům, dovozcům, distributorům… Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o…
28 Kvě
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
CLP

Klasifikace podle CLP a etikety *WEBINÁŘ*

Klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení CLP, povinné údaje na štítku Základní témata Legislativa CLP a příslušné pokyny – aktuality, souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele. Principy klasifikace a označování, souvislosti s nařízením REACH, oznamování klasifikace agentuře ECHA. Komu je webinář určený Webinář je určen výrobcům a dovozcům chemických látek, následným uživatelům a  formulátorům chemických směsí, detergentů,…
30 Kvě
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Červen 2024
SCIP

Databáze SCIP – povinnosti výrobců a dovozců *WEBINÁŘ*

Základní témata Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky na seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné používání předmětu. Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky na seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující…
06 Čvn
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Bezpečnostní list

Rozšířené bezpečnostní listy a scénáře expozice *WEBINÁŘ*

Základní témata Legislativa REACH a příslušné pokyny pro oblast r-BL – používání chemických látek a směsí na pracovištích – pro managery výroby, vedoucích provozů, pracovníky BOZP a OŽP. Komu je webinář určený Webinář je určený odpovědným pracovníkům provozů průmyslových podniků, specialistům BOZP a specialistům ochrany životního prostředí.   Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení…
11 Čvn
9:00 AM - 10:30 AM
Webex webinar
Autorizace REACH webinář

Autorizace REACH – použití chemických látek podléhajících povolení

Základní témata Legislativa REACH a příslušné pokyny pro povolení chemických látek — souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele. Komu je webinář určený Pracovníkům zodpovědným za management chemických látek, povolení (autorizaci) chemických látek, zajištění výroby, dovozcům a výrobcům chemických látek, směsí a předmětů, následným uživatelům… Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického…
18 Čvn
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Nebezpečné látky

Internetový prodej produktů obsahujících nebezpečné chemické látky *WEBINÁŘ*

Základní témata Legislativa REACH/CLP — vybrané aktuality a souvislosti pro prodej na internetu. Komu je webinář určený Pracovníkům zodpovědným za management e-shopů, bezpečnostní informace pro širokou veřejnost. Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží…
25 Čvn
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Chemické látky

Dovoz chemických látek a směsí do EU *WEBINÁŘ*

Základní témata Legislativa REACH a příslušné pokyny – zodpovědnost za dovoz chemických látek do EU. Komu je webinář určený Pracovníkům odpovědným za management chemických látek, registraci chemických látek, zajištění nákupu surovin pro výrobu, dovozcům chemických látek a směsí a formulátorům chemických směsí (následným uživatelům). Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu…
27 Čvn
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Nebyla nalezena žádná událost!