Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Autorizace REACH – použití chemických látek podléhajících povolení

Events

Ročně Měsíčně Týdně Děnně Seznam
Leden 2024
Nebezpečné látky

Internetový prodej produktů obsahujících nebezpečné chemické látky *WEBINÁŘ*

Základní témata Legislativa REACH/CLP — vybrané aktuality a souvislosti pro prodej na internetu. Komu je webinář určený Pracovníkům zodpovědným za management e-shopů, bezpečnostní informace pro širokou veřejnost. Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží… ...
11 Led
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Chemické látky

Dovoz chemických látek a směsí do EU *WEBINÁŘ*

Základní témata Legislativa REACH a příslušné pokyny – zodpovědnost za dovoz chemických látek do EU. Komu je webinář určený Pracovníkům odpovědným za management chemických látek, registraci chemických látek, zajištění nákupu surovin pro výrobu, dovozcům chemických látek a směsí a formulátorům chemických směsí (následným uživatelům). Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu… ...
16 Led
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
UFI

UFI kódy a oznamování nebezpečných směsí *WEBINÁŘ*

Základní témata Legislativa CLP a příslušné pokyny pro vypracování BL — souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele. Komu je webinář určený pracovníkům zodpovědným za management chemických látek, správu BL, zajištění nákupu surovin pro výrobu, dovozcům a výrobcům chemických látek a směsí, následným uživatelům… Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku… ...
18 Led
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Autorizace REACH webinář

Autorizace REACH – použití chemických látek podléhajících povolení

Základní témata Legislativa REACH a příslušné pokyny pro povolení chemických látek — souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele. Komu je webinář určený Pracovníkům zodpovědným za management chemických látek, povolení (autorizaci) chemických látek, zajištění výroby, dovozcům a výrobcům chemických látek, směsí a předmětů, následným uživatelům… Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického… ...
19 Led
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Čistící prostředky

Čisticí prostředky – uvádění na trh *WEBINÁŘ*

Základní témata Povinnosti výrobců/ dovozců a následných uživatelů vyplývající z nařízení REACH, CLP a nařízení o detergentech. Oznamovací povinnost do registru CHLAP. Komu je webinář určený Webinář je určen odborníkům na pozicích BOZP, HSE, quality manager apod. v podnicích, které ve své průmyslové a profesionální činnosti vyrábějí a uvádějí na trh čisticí prostředky. Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po… ...
23 Led
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Kosmetika webinář

Kosmetické přípravky – uvádění na trh *WEBINÁŘ*

Základní témata Evropská legislativa kosmetických přípravků a příslušné pokyny pro uvedení kosmetických přípravků na trh — souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a distributory. Komu je webinář určený pracovníkům zodpovědným za uvedení kosmetických přípravků na trh, výrobcům, dovozcům, distributorům… Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně… ...
25 Led
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
SVHC

SVHC látky a požadavky na předměty *WEBINÁŘ*

Základní témata Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky na seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné používání předmětu. Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky na seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující… ...
30 Led
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Únor 2024
Biocidy

Biocidní přípravky – uvedení na trh v ČR a EU *WEBINÁŘ*

Základní témata Legislativa BPR – biocidy na trhu ČR a EU Komu je webinář určený pracovníkům zodpovědným za uvádění biocidních přípravků na trh ČR a EU Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží s připojením… ...
01 Úno
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Biocidy webinář

Biocidy – Autorizace *WEBINÁŘ*

Základní témata Evropská legislativa biocidních přípravků a příslušné pokyny evropské legislativy pro uvedení biocidních přípravků na trh — souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a distributory. Komu je webinář určený pracovníkům zodpovědným za uvedení biocidních přípravků na trh, výrobcům, dovozcům, distributorům… Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex. Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o… ...
13 Úno
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
CLP

Klasifikace podle CLP a etikety *WEBINÁŘ*

Klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení CLP, povinné údaje na štítku Základní témata Legislativa CLP a příslušné pokyny – aktuality, souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele. Principy klasifikace a označování, souvislosti s nařízením REACH, oznamování klasifikace agentuře ECHA. Komu je webinář určený Webinář je určen výrobcům a dovozcům chemických látek, následným uživatelům a  formulátorům chemických směsí, detergentů,… ...
15 Úno
1:00 PM - 2:30 PM
Webex webinar
Eu reach

Registrace REACH – *Webinář CZ*

Registrace REACH – *Webinář CZ* Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex . Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží s připojením volejte linku: 513 035 888. ...
20 Úno
12:00 PM - 2:00 PM
Nebyla nalezena žádná událost!
Načíst více