Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu
Ekotox Training
Ekotox Training
dreamstime_xxl_121903523

Biocydy | REACH | Karty charakterystyki |
Procedura udzielania zezwoleń | Detergenty |
Produkty biobójcze | Produkty kosmetyczne.....

SK flag
CZ flag
TRAINING EU

Oferujemy

EU REACH: Only representatives must declare their non-EU manufacturers by 14 October 2022.
https://www.echa.europa.eu/-/only-representatives-must-declare-their-non-eu-manufacturers?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=202209014

Load More
EKOTOX CENTERS

Doradztwo i obsługa klienta

wrzesień 2022
środa 28 września
10:00 AM - 11:30 AM Procedura udzielania zezwoleń w ramach REACH
Czas lokalny:
wrz 28 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
czwartek 29 września
10:00 AM - 11:30 AM Detergenty – wymagania prawne i wprowadzenie do obrotu
Czas lokalny:
wrz 29 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
piątek 30 września
10:00 AM - 11:30 AM Wyroby poddane działaniu produktu biobójczego – przykłady, wymagania i oznakowanie
Czas lokalny:
wrz 30 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
październik 2022
poniedziałek 3 października
10:00 AM - 11:30 AM Obowiązki dalszych użytkowników nakładane przez rozporządzenie REACH i CLP
Czas lokalny:
paź 03 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
wtorek 4 października
10:00 AM - 11:30 AM Program IUCLID oraz jego funkcje
Czas lokalny:
paź 04 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
środa 5 października
10:00 AM - 11:30 AM Scenariusz narażenia jako rozszerzenie karty charakterystyki
Czas lokalny:
paź 05 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
czwartek 6 października
10:00 AM - 11:30 AM Rejestracja REACH we wspólnym przedłożeniu danych oraz rola SIEF
Czas lokalny:
paź 06 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
poniedziałek 10 października
10:00 AM - 11:30 AM REACH i CLP – jak spełnić wymagania dotyczące wprowadzenia i stosowania chemikaliów
Czas lokalny:
paź 10 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
wtorek 11 października
10:00 AM - 11:30 AM Zasady sprzedaży internetowej produktów zawierających substancje niebezpieczne
Czas lokalny:
paź 11 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
środa 12 października
czwartek 13 października
10:00 AM - 11:30 AM Zarządzanie chemikaliami zgodnie z REACH oraz elementy komunikacji w łańcuchu dostaw
Czas lokalny:
paź 13 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
piątek 14 października
10:00 AM - 11:30 AM Klasyfikacja mieszanin niebezpiecznych zgodnie z CLP
Czas lokalny:
paź 14 2022 |
4:00 AM - 5:30 AM
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Najlepszy wybór

Przydatne i popularne webinaria

0
uczestnicy
0
online konsultacja
0
opublikowanych kursów
0
globalni uczestnicy