Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Karty bezpečnostných údajov a CLP 2023 – *Webinár*

Events

Yearly Monthly Weekly Daily List
február 2023
Green deal

Green Deal a nová chemická stratégia EÚ *Webinár*

Európska zelená dohoda (EZD) bola predstavená 11. decembra 2019 v Bruseli a je súčasťou stratégie pre naplnenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prijatých záväzkov v rámci Parížskej dohody. Na dosiahnutie jej ambicióznych cieľov sa postupne prijíma celý rad čiastkových opatrení vo všetkých spomenutých oblastiach. Ich charakter je komplexný a prierezový, a preto si bude aj na úrovni členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých zložiek a aktérov spoločnosti, ako aj spoluprácu na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni. ...
10 feb
9:00 AM - 10:30 AM
Webex Webinar EU /Ekotox/
No event found!
Load More