Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Tag: Zelená dohoda

Green Deal a nová chemická stratégia EÚ *Webinár*

Green Deal a nová chemická stratégia EÚ *Webinár*

Európska zelená dohoda (EZD) bola predstavená 11. decembra 2019 v Bruseli a je súčasťou stratégie pre naplnenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prijatých záväzkov v rámci Parížskej dohody. Na dosiahnutie jej ambicióznych cieľov sa postupne prijíma celý rad čiastkových opatrení vo všetkých spomenutých oblastiach. Ich charakter je komplexný a prierezový, a preto si bude aj na úrovni členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých zložiek a aktérov spoločnosti, ako aj spoluprácu na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni.

Read more