Green deal

Green Deal a nová chemická stratégia EÚ *Webinár*

Green Deal – Nosné témy

Európska zelená dohoda (European Green Deal).

Európska zelená dohoda (EZD) bola predstavená 11. decembra 2019 v Bruseli a je súčasťou stratégie pre naplnenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prijatých záväzkov v rámci Parížskej dohody. Na dosiahnutie jej ambicióznych cieľov sa postupne prijíma celý rad čiastkových opatrení vo všetkých spomenutých oblastiach. Ich charakter je komplexný a prierezový, a preto si bude aj na úrovni členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých zložiek a aktérov spoločnosti, ako aj spoluprácu na úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni.

Súčasťou EZD je aj Stratégia EÚ v oblasti chemických látok v záujme udržateľnosti na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok. Chemická stratégia EZD stavia základy novej chemickej legislatívy EÚ.

V stratégii sa navrhuje jasný plán a harmonogram transformácie priemyslu s cieľom prilákať investície do bezpečných a udržateľných výrobkov a výrobných metód

– prechod na chemikálie, ktoré sú bezpečné a udržateľné už v štádiu návrhu;

– cykly netoxických materiálov;

– silnejší právny rámec EÚ na riešenie naliehavých problémov v oblasti životného prostredia a zdravia;

– ochrana spotrebiteľov, zraniteľných skupín a pracovníkov pred najškodlivejšími chemikáliami;

– smerom k nulovému chemickému znečisteniu životného prostredia.

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, zmesí a výrobkov, podnikové stratégie.

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

Agenda

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Nová chemická stratégia EÚ v rámci „Green Deal“
Základné požiadavky na čistejšie, zelenšie a netoxickejšie výrobky a činnosti
Požiadavky na zmeny v nariadení REACH
Manažment chemických látok z hľadiska budúcich nástrojov novej chemickej stratégie
Diskusia
Odpovede na otázky

Book Event

Green Deal a nová chemická stratégia EÚ *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "Green Deal a nová chemická stratégia EÚ *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

jún 18 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code

Leave a comment