14. Zrozumieć rozporządzenie REACH webinar

Procedura udzielania zezwoleń w ramach REACH – stosowanie związków chromu

Podstawowe tematy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą udzielenia zezwolenia na stosowanie substancji chemicznej z załącznika XIV REACH na przykładzie związków chromu. Uczestnicy szkolenia poznają zasady oceny substancji od identyfikacji jako SVHC do włączenia do załącznika XIV REACH, a także elementy oraz czas potrzebne do złożenia wniosku. Poruszone zostaną obowiązki dalszego użytkownika stosującego substancje z załącznika XIV.

Webinaria Ekotox są realizowane na platformie Webex.
Po rejestracji i opłaceniu opłaty startowej uczestnik otrzyma fakturę i potwierdzenie rejestracji. Około 30 minut przed rozpoczęciem webinaru uczestnik otrzyma link do połączenia. W przypadku problemów z połączeniem zadzwoń pod numer: +48 793 988 790.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLSKA; Katowice

ul. Dulęby 7
40-833 Katowice, Polska
Tel.: +48 32 202 90 34
Mobil: +48 793 988 790
E-mail: ekotoks(at)ekotoks.pl

Harmonogram

Agenda

Podstawy prawne związane z REACH, tytuł XIV
Ocena substancji oraz wygląd załącznika
Procedura udzielenia zezwolenia
Elementy wniosku, terminy, przegląd zezwoleń
Obowiązki po udzieleniu zezwolenia oraz obowiązki dla dalszego użytkowania substancji

Data

gru 05 2022
Zakończone!

Czas

10:00 AM - 11:30 AM

Koszt

246.00 pln z VAT

Lokalizacja

Webex webinar
Kategoria
Kod QR