KBU

KBÚ a CLP 2022 – *Webinár*

Zameranie webinára:

Nariadenie CLP a karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Nariadením CLP (ES) č. 1272/2008 sa prepájajú predchádzajúce právne predpisy EÚ s GHS (Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok), systémom Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemických látok a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách. Takisto obsahuje prepojenia na právne predpisy nariadenia REACH.

Nové požiadavky súvisia okrem iného s formátom KBÚ, informáciami uvedenými v príslušnej registračnej dokumentácii, úpravami klasifikácie látok a zmesí, uplatňovanie jednotného identifikátora (UFI), nahlasovaním do jednotného informačného systému EÚ (PCN) a ďalšími požiadavkami, ktoré majú za následok potrebu revízie a vydania nových kariet bezpečnostných údajov pre látky a zmesi a to aj tie, ktoré sú už na trhu. Zmeny je potrebné vykonať do 31.12.2022.

Ťažiskové témy

 • Požiadavky na karty bezpečnostných údajov (KBÚ) 2022
 • Zodpovednosť za KBÚ
 • Príloha II nariadenia REACH – obsah KBÚ všeobecne
 • Obsah KBÚ po jednotlivých oddieloch
 • UFI a PCN
 • Komunikácia v dodávateľskom reťazci
 • Diskusia

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Book Event

Požiadavky pre KBÚ 2021/22 - *webinár* 78 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The Požiadavky pre KBÚ 2021/22 - *webinár* ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags: ,

Date

okt 27 2022

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Local Time

 • Timezone: America/New_York
 • Date: okt 27 2022
 • Time: 3:00 AM - 4:30 AM

Cost

78.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category

Organizer

Ekotox sekretariát SK
Phone
+421 (2) 4594 3712
Email
training@ekotox.eu
REGISTER
QR Code

Leave a comment