KBU CLP webinár

KBÚ a CLP 2022 – *Webinár*

Zameranie webinára:

Nariadenie CLP a karty bezpečnostných údajov (KBÚ)

Nariadením CLP (ES) č. 1272/2008 sa prepájajú predchádzajúce právne predpisy EÚ s GHS (Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemických látok), systémom Organizácie Spojených národov na identifikáciu nebezpečných chemických látok a na informovanie používateľov o týchto nebezpečenstvách. Takisto obsahuje prepojenia na právne predpisy nariadenia REACH.

Nové požiadavky súvisia okrem iného s formátom KBÚ, informáciami uvedenými v príslušnej registračnej dokumentácii, úpravami klasifikácie látok a zmesí, uplatňovanie jednotného identifikátora (UFI), nahlasovaním do jednotného informačného systému EÚ (PCN) a ďalšími požiadavkami, ktoré majú za následok potrebu revízie a vydania nových kariet bezpečnostných údajov pre látky a zmesi a to aj tie, ktoré sú už na trhu. Zmeny je potrebné vykonať do 31.12.2022.

Ťažiskové témy

  • Požiadavky na karty bezpečnostných údajov (KBÚ) 2022
  • Zodpovednosť za KBÚ
  • Príloha II nariadenia REACH – obsah KBÚ všeobecne
  • Obsah KBÚ po jednotlivých oddieloch
  • UFI a PCN
  • Komunikácia v dodávateľskom reťazci
  • Diskusia

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

Všeobecné informácie o KBÚ (Karta bezpečnostných údajov)
Všeobecné informácie o CLP

Tags: ,

Date

nov 16 2022
Expired!

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category

Organizer

Ekotox sekretariát SK
Phone
+421 (2) 4594 3712
Email
training@ekotox.eu
QR Code

Leave a comment