EU reach

Aktuálne zmeny v chemickej legislatíve – KBÚ, CLP a REACH 2022/23 *Webinár*

Zameranie webinára:

Manažment chemických látok, zmesí, výrobkov 2022/23
– Aktuálne a nové plánované zmeny v chemickej legislatíve
– Nebezpečné chemické látky a expozičné limity pre pracovné prostredie
– nariadenia CLP a REACH

Zmeny a nové požiadavky v zostavovaní KBÚ

  • zmeny v GHS
  • zmeny v REACH
  • zmeny v CLP
  • UFI a PCN

Nové požiadavky súvisia okrem iného s formátom KBÚ, informáciami uvedenými v príslušnej registračnej dokumentácii, úpravami klasifikácie látok a zmesí, uplatňovanie jednotného identifikátora (UFI), nahlasovaním do jednotného informačného systému EÚ (PCN) a ďalšími požiadavkami, ktoré majú za následok potrebu revízie a vydania nových kariet bezpečnostných údajov pre látky a zmesi a to aj tie, ktoré sú už na trhu. Zmeny je potrebné vykonať do 31.12.2022.

Ťažiskové témy

  • Požiadavky na karty bezpečnostných údajov (KBÚ) 2022
  • nariadenia CLP a REACH – refit
  • UFI a PCN
  • Chemický manažment a komunikácia v dodávateľskom reťazci
  • Diskusia

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

Všeobecné informácie o KBÚ (Karta bezpečnostných údajov)
Všeobecné informácie o CLP

Tags: , ,

Date

máj 19 2023
Expired!

Time

9:00 AM - 12:00 AM

Cost

116.40 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category

Organizer

Ekotox sekretariát SK
Phone
+421 (2) 4594 3712
Email
training@ekotox.eu
QR Code

Leave a comment