Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
training@ekotox.eu
Ekotox Training
Ekotox Training
dreamstime_xxl_121903523

Biocídy | REACH | KBÚ | Chemický manažment |
Hodnotenie rizík | SVHC | SCIP | Kozmetické výrobky |
CMR látky | Nanomateriály | Green Deal | ROHS.....

PL flag
CZ flag
TRAINING EU

Ponúkame

REACH Conference 2023
Ekotox Centers together with partners and representatives of Cefic, Eurometaux, EPMF invite you to participate on the event - new EU chemicals legislation, REACH 2.0 and much more
https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

Load More
EKOTOX CENTERS

Poradenstvo a zákaznícka podpora

Najlepšia voľba

Užitočné a populárne webináre

0
účastníkov
0
online konzultácii
0
poblikovaných kurzov
0
globálnych účastníkov