Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu
Ekotox Training
Ekotox Training
dreamstime_xxl_121903523

Biocídy | REACH | KBÚ | Chemický manažment |
Hodnotenie rizík | SVHC | SCIP | Kozmetické výrobky |
CMR látky | Nanomateriály | Green Deal | ROHS.....

PL flag
CZ flag
TRAINING EU

Ponúkame

EU REACH: Only representatives must declare their non-EU manufacturers by 14 October 2022.
https://www.echa.europa.eu/-/only-representatives-must-declare-their-non-eu-manufacturers?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=202209014

Load More
EKOTOX CENTERS

Poradenstvo a zákaznícka podpora

október 2022
pondelok 3 októbra
9:00 AM - 10:30 AM Hodnotenie rizík chemických látok – základy – *Webinár*
Local Time:
okt 03 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
utorok 4 októbra
9:00 AM - 10:30 AM CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ – *Webinár*
Local Time:
okt 04 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
streda 5 októbra
9:00 AM - 10:30 AM Green Deal a nová chemická stratégia EÚ *Webinár*
Local Time:
okt 05 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
štvrtok 6 októbra
9:00 AM - 10:30 AM Nanomateriály vs chemická legislatíva – *Webinár*
Local Time:
okt 06 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
piatok 7 októbra
9:00 AM - 10:30 AM Hodnotenie rizík chemických látok na pracovisku – *Webinár*
Local Time:
okt 07 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
pondelok 10 októbra
9:00 AM - 10:30 AM Hodnotenie rizík chemických látok – ŽP – *Webinár*
Local Time:
okt 10 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
utorok 11 októbra
9:00 AM - 10:30 AM RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva – *Webinár*
Local Time:
okt 11 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
streda 12 októbra
9:00 AM - 10:30 AM Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva – *Webinár*
Local Time:
okt 12 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
štvrtok 13 októbra
9:00 AM - 10:30 AM Lieky – hodnotenie environmentálneho rizika (ERA) – *Webinár*
Local Time:
okt 13 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
piatok 14 októbra
9:00 AM - 10:30 AM Ekodizajn – európska legislatíva – *Webinár*
Local Time:
okt 14 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
pondelok 17 októbra
9:00 AM - 10:30 AM REACH a CLP nariadenia – aktuálne zmeny – *Webinár*
Local Time:
okt 17 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
utorok 18 októbra
9:00 AM - 10:30 AM CPNP – nahlasovanie kozmetických výrobkov – *Webinár*
Local Time:
okt 18 2022 |
3:00 AM - 4:30 AM
No event found!
Load More
Najlepšia voľba

Užitočné a populárne webináre

0
účastníkov
0
online konzultácii
0
poblikovaných kurzov
0
globálnych účastníkov