Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Naša misia

Naším cieľom je poskytovať online školenia na vysokej úrovni v širokom spektre tém, v ktorých sa účastníci môžu dozvedieť najnovšie informácie stručným spôsobom.