Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Tag: chemdox

Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

CHEMDOX – IT nástroj pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov, správu KBÚ a manažment chemických látok, zmesí a výrobkov.
Moderný softvér na klasifikáciu chemických látok a zmesí, vypracovanie a správu dokumentácie v súlade s európskou chemickou legislatívou a predpismi o preprave.
Tvorba kariet bezpečnostných údajov, etikiet, správa UFI a podávanie PCN..

Read more