Bratislava, Tomášikova 10/F, Slovak republic
ekotox@ekotox.eu

Naše mise

Naším cílem je poskytovat online školení na vysoké úrovni v širokém spektru témat, ve kterých se účastníci mohou dozvědět nejnovější informace stručným způsobem.