EU reach

Výrobky vs REACH legislatíva – *Webinár*

Nosné témy

Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.

Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.

Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov

Komu je webinář určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, výrobu a dovoz výrobkov, zabezpečenie nákupu materiálu pre výrobu, následným užívateľom…

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk; www.reachtraining.eu
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

Agenda

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Výrobky z pohľadu legislatívy REACH
Výrobky – látky s cieleným uvoľňovaním
SVHC látky a povinnosti výrobcov a dovozcov výrobkov
Obmedzenia pre výrobky z pohľadu legislatívy REACH
Odpovede na otázky

Book Event

Výrobky vs REACH legislatíva - *Webinár* 78 Eur
Available Tickets: 100
The Výrobky vs REACH legislatíva - *Webinár* ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

sep 14 2022

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Local Time

 • Timezone: America/New_York
 • Date: sep 14 2022
 • Time: 3:00 AM - 4:30 AM

Cost

€78.00

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code