SVHC

SVHC látky – kľúč k regulácii EÚ trhu, obmedzeniam a autorizácii – *Webinár*

Nosné témy

Látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC)
Látky, ktoré môžu mať vážne a často nezvratné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, môžu byť identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Ak sa látka identifikuje ako SVHC, pridá sa do zoznamu kandidátskych látok a napokon sa zahrnie do autorizačného zoznamu.. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy tzv. SVHC (substances of very high concern) sa identifikujú v súlade s kritériami nariadenia REACH (článok 57).

Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.

Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.

Povinnosti v prípade výrobcov a dovozcov sa rozširujú. Webinár prehľadnou formou poskytuje základné informácie pre zorientovanie sa v problematike SVHC látok.

Komu je webinár určený

Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť SVHC látok — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

Hourly Schedule

Agenda

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
SVHC látky
Látky v kandidátskom a autorizačnom zozname
SVHC látky a povinnosti výrobcov a dovozcov výrobkov
Monitorovanie postupu pri identifikácii a schvaľovaní nových SVHC látok
Odpovede na otázky

Date

máj 24 2024
Expired!

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
QR Code