SVHC

SCIP – nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok *Webinár*

Nosné témy

Informácie v databáze SCIP pomáhajú subjektom v oblasti nakladania s odpadom zlepšovať postupy v oblasti hospodárenia s odpadom a podporovať využívanie odpadu ako zdroja.

Spotrebitelia majú prospech z lepšej informovanosti o nebezpečných chemikáliách v produktoch. Pomáha to spotrebiteľom robiť lepšie informované rozhodnutia pri kúpe výrobkov a podporuje ich „právo informovať sa“.

Cieľom databázy SCIP je zvýšiť poznatky o nebezpečných chemikáliách vo výrobkoch a produktoch počas ich celého životného cyklu vrátane fázy odpadu.

Webinár poskytne základné informácie o požiadavkách na poskytovanie informácií o SVHC látkach vo výrobkoch, databáze SCIP a požiadavkách na údaje poskytované v procese notifikácie výrobkov.

Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov

Komu je webinář určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, výrobu a dovoz výrobkov, zabezpečenie nákupu materiálu pre výrobu, následným užívateľom…

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

Agenda

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Nariadenie REACH, Rámcová smernica o odpadoch a základné požiadavky na výrobky
SVHC látky
Databáza SCIP - rozsah požadovaných informácií
Notifikácia do databázy SCIP
Odpovede na otázky

Book Event

SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

jún 03 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code