RoHs legislatíva

RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva – *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľad legislatívnych požiadaviek z pohľadu smerníc RoHS a WEEE (OEEZ).

Chemický manažment je riadená správa informácií a riadenie činností podniku tak, aby bolo zabezpečené plnenie požiadaviek legislatívy RoHS a WEEE a to spôsobom, ktorý poskytne predvídateľnosť pre súčasný a budúci výrobný a obchdný program spoločnosti.
RoHS je skratka, vychádzajúca zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EU z 8. júna 2011, o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Skratka vychádza z anglického názvu tejto Smernice, t. j. Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.
WEEE je európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
Nový balík opatrení pre obehové hospodárstvo, ktoré schváli európsky parlament, obsahuje aj nové ciele recyklácie, znižovania skládkovania odpadu, predchádzanie vzniku odpadov. Súčasťou týchto stratégií a plánov sú aj smernice RoHS a WEEE.

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za uplatňovanie smerníc RoHS a WEEE…

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

Hourly Schedule

Agenda

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
EÚ chemická legislatíva RoHS
EÚ chemická legislatíva WEEE
Základné požiadavky pre výrobcov, dovozcov...
Diskusia, otázky a odpovede

Date

apr 12 2024
Expired!

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
QR Code