Chemical exposure

REACH, CLP – ZMENY V CHEMICKEJ LEGISLATÍVE!

Či už ste dovozca, výrobca, následný užívateľ chemikálií, manipulujete s chemikáliami a podobne, musíte plniť a dodržiavať určité povinnosti nariadenia REACH

O podujatí:

Ak pri svojej činnosti používate chemické látky, zmesi a  prípravky, musíte sa riadiť podmienkami pre ich používanie, ktoré ste  dostali od svojich dodávateľov v KBÚ a  expozičných scenároch. O všetkom sa dozviete na našom odbornom seminári.

Semiár sa uskutoční PREZENČNOU A ONLINE fromou

PREZENČNE:

BANSKÁ BYSTRICA – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, prednášková

Čas a miesto

04. 5., 9:00 – 15:00

Banská Bystrica, Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Date

máj 04 2023
Expired!

Time

9:00 AM - 3:00 PM
Category
QR Code