EU Chemicals Strategy Webinar

REACH a CLP nariadenia – aktuálne zmeny – *Webinár*

REACH a CLP nariadenia – aktuálne zmeny – *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľadné informácie o aktuálnych zmenách nariadení REACH a CLP.

Nariadenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) znamená, okrem iných povinností, povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (až na výnimky), či už sa týka dovozu či výroby, hodnotenie látok. Väčšina povinností pritom prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).

Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) ((ES) č. 1272/2008) je založené na globálnom harmonizovanom systéme Organizácie spojených národov (GHS) a jeho cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj voľný pohyb látok, zmesí a výrobkov.

Nariadenie CLP je právne záväzné vo všetkých členských štátoch a priamo uplatniteľné na všetky priemyselné odvetvia.

Výrobcom, dovozcom alebo následným používateľom látok alebo zmesí ukladá povinnosť primeraným spôsobom klasifikovať, označovať a baliť nebezpečné chemické látky pred ich umiestnením na trh.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30
Legislatíva REACH a CLP
9:30 - 9:45
Nové zmeny v nariadení REACH
9:45 - 10:00
Aktuálne úpravy nariadenia CLP
10:00 - 10:15
Dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov
10:15 - 10:30
Diskusia, otázky a odpovede

Book Event

REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny - *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny - *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

jún 24 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)
Category
REGISTER
QR Code