new regulations

Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH – *Webinár*

Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH – *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje základné informácie o reštrikčných opatreniach (obmedzeniach) pre chemické látky v rámci nariadenia REACH.

Ustanovenia Nariadenia REACH o obmedzeniach umožňujú zaviesť pri výrobe, uvádzaní na trh a používaní látok predstavujúcich riziko pre zdravie človeka a životné prostredie, ktoré je potrebné riešiť, úplný alebo čiastočný zákaz alebo iné obmedzenia na základe posúdenia týchto rizík.
Podľa Nariadenia (Hlava VIII, čl . 67) látka ako taká, látka v prípravku/zmesi alebo vo výrobku, pre ktorú sa v prílohe XVII uvádza obmedzenie, sa nesmie vyrábať, uvádzať na trh ani používať, pokiaľ nespĺňa podmienky daného obmedzenia. To sa nevzťahuje na výrobu, uvádzanie na trh alebo používanie látky vo vedeckom výskume a vývoji.
Príloha XVII je pravideľne revidovaná.
Obmedzenia sú nástrojom na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred neprijateľnými rizikami, ktoré predstavujú chemikálie. Obmedzenia sa bežne používajú na obmedzenie alebo zákaz výroby, uvedenia na trh (vrátane dovozu) alebo používania látky, môže sa však v rámci nich uložiť akákoľvek príslušná podmienka, ako napríklad požadovanie technických opatrení alebo špecifických označení.
Obmedzenia sa môžu vzťahovať na akúkoľvek látku ako takú, v zmesi alebo vo výrobku vrátane tých, ktoré si nevyžadujú registráciu, napríklad látky vyrobené alebo dovezené v množstve jedna tona ročne alebo určité polyméry.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:30
REACH legislatíva – Príloha XVII
9:30 - 9:45
Nové obmedzenia
9:45 - 10:00
Plánované obmedzenia
10:00 - 10:15
Chemický manažment
10:15 - 10:30
Odpovede na otázky

Book Event

Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH - *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH - *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

nov 14 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)
Category
REGISTER
QR Code