EU

NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ – *Webinár*

Nosné témy

Stratégia pre chemické látky

Chemická stratégia EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj zacielená na životné prostredie bez toxických látok (a toxic-free environment).

Dňa 14.októbra 2020 zverejnila Európska Komisia stratégiu pre chemické látky, ktorá je súčasťou ambície EÚ pre nulové znečistenie (EU’s zero pollution ambition), ktorá je kľúčovým príspevkom ku európskej zelenej dohode (European Green Deal).

Webinár má za cieľ poskytnúť základné rámce pre EÚ chemickú legislatívu, ktorá bude na jednej strane využívať doterajšie nástroje nariadení REACH, CLP, rámcovej smernice o odpadoch atď., ale súčasne prináša nové požiadavky na preklenutie konfilktov medzi rôznymi časťami legislatívnych nástrojov a zabezpečenie obehovej ekonomiky a ďalších cieľov.

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, autorizáciu chemických látok, zabezpečenie výroby, dovozcom a výrobcom chemických látok, zmesí a výrobkov, následným užívateľom…

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

Agenda

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
Stratégia EÚ pre chemické látky
Súčasné nástroje (REACH registrácia, autorizácia, obmedzenia, SCIP...)
Green deal a Toxic-free environment
Diskusia

Book Event

NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ - *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ - *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

jún 06 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code