evaluation

Lieky – hodnotenie environmentálneho rizika (ERA) – *Webinár*

Lieky – hodnotenie environmentálneho rizika (ERA) – *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľad postavenia a procesov hodnotenia environmentálnych rizík (ERA) pre humánne lieky.

Dokumentácia pre povolenie uvedenie na trh humánnych liekov zahŕňa hodnotenie environmentálneho rizika (ERA).

V súlade s článkom 8 ods. 3 písm. c) a g) smernice 2001/83/ES v znení zmien a doplnení by sa malo predložiť hodnotenie potenciálnych environmentálnych rizík, ktoré predstavujú lieky z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie.

Posudzovanie environmentálnych rizík (ERA) sa týka rizík pre životné prostredie vyplývajúcich z používania, skladovania a likvidácie lieku.

ERA predstavuje postupný, dvojfázový postup. Prvá fáza (fáza I) odhaduje vystavenie životného prostredia liečivej látke výpočtom predpokladanej koncentrácie životného prostredia (PEC). Výpočet PEC sa vzťahuje na vodné prostredie.

ERA je založená na hodnotení výrobku z hľadiska fyzikálno-chemických vlastností, ekotoxikologických a behaviorálnych vlastností jeho účinnej látky. Hodnotenie pitenciálnych rizík pre životné prostredie vyplývajúce z používania lieku sa vykonáva s cieľom chrániť vodné a suchozemské ekosystémy vrátane povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a sekundárnej otravy.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:15
ERA základy
9:15 - 9:30
Hodnotenie rizík – hodnotenie nebezpečnosti
9:30 - 9:45
PBT hodnotenie
9:45 - 10:00
Hodnotenie expozície
10:00 - 10:15
ERA II
10:15 - 10:30
Diskusia, otázky a odpovede

Book Event

Lieky - hodnotenie environmentálneho rizika (ERA) - *Webinár SK*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "Lieky - hodnotenie environmentálneho rizika (ERA) - *Webinár SK*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Available Tickets: 100
The "" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

máj 29 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code