SDS Webinar

Karty bezpečnostných údajov – *Webinár*

Karty bezpečnostných údajov – *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľad nových zmien v nariadenia REACH a CLP z hľadiska kariet bezpečnostných údajov.

Karty bezpečnostných údajov poskytujú používateľom chemikálií potrebné informácie, ktoré im pomáhajú chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Používateľmi chemikálií sú spoločnosti alebo jednotlivci v Európskej únii/Európskom hospodárskom priestore, ktorí používajú látku buď ako takú, alebo v zmesi počas svojich priemyselných alebo odborných činností. Karty bezpečnostných údajov sú určené pre pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s chemikáliami, i pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť. Formát karty bezpečnostných údajov je vymedzený v nariadení REACH.

Požiadavky na nahlasovanie informácií v harmonizovanom formáte ECHA a zostavenie kariet bezpečnostných údajov. Nové požiadavky nadobudli účinnosť: nebezpečné zmesi sa oznamujú v harmonizovanom formáte a zahŕňajú aj UFI (jednoznačný identifikátor).

Od 1. januára 2021 sú dovozcovia a následní užívatelia povinní oznamovať svoje zmesi v harmonizovanom formáte a jedinečné identifikátory vzorcov (UUO) musia byť uvedené na etiketách zmesí.
Významné zmeny sa týkajú aj formátu karty bezpečnostných údajov, prideľovania UFI kódov a požiadaviek pre nahlasovanie informácií agentúre ECHA (PCN).

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:15
EÚ chemická legislatíva REACH a CLP vo vzťahu ku KBÚ
9:15 - 9:30
Nové požiadavky na KBÚ
9:30 - 9:45
UFI
9:45 - 10:00
PCN
10:00 - 10:15
Manažment KBÚ
10:15 - 10:30
Diskusia, otázky a odpovede

Book Event

Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2023 - *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2023 - *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

sep 26 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)
Category
REGISTER
QR Code