Riziká chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok – základy – *Webinár*

Nosné témy

BOZP a Európska legislatíva REACH — súvislosti a dopady pre kontrolu rizík v pracovnom prostredí. Limitné hodnoty EÚ – DNEL, DMEL. Kontrola expozície na pracovisku, opatrenia pre kontrolu rizík.

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za ochranu a bezpečnosť pri práci, prevádzkové podmienky a opatrenia pre kontrolu rizík…

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

Hourly Schedule

Agenda

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
BOZP a EÚ legislatíva REACH (úvod)
Hodnotenie nebezpečnosti chemických látok pre zdravie ľudí
Expozícia chemických látok –pracovné prostredie
Charakterizácia rizík
Odpovede na otázky

Date

apr 23 2024
Expired!

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
QR Code