Chemical exposure

Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre *Webinár*

Chemická legislatíva sa dávno netýka len „chemických“ podnikov, ale každej spoločnosti či živnostníka, ktorý pri svojej činnosti používa chemické látky alebo zmesi. Často krát sa zabúda, že povinnosti a termíny vyplývajúce z chemickej legislatívy sa dotýkajú aj spoločností, ktoré používajú chemické látky a zmesi, vyrábajú alebo dovážajú výrobky- registrácia, notifikácia a komunikácia o látkach vo výrobkoch…

Na webinári sa dozviete

aké povinnosti sa na Vašu spoločnosť vzťahujú, či si ich plníte, aké sankcie môžu byť udelené pri nedodržaní legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým Vám pomôžeme získať celkový pohľad na povinnosti podniku v súvislosti s kontrolou expozície a porozumenie uplatnenia expozičných scenárov v praxi.

Zameranie webinára:

 • Povinnosti v súvislosti s platnou chemickou legislatívou – komunikácia v dodávateľskom reťazci;
 • Rozšírené karty bezpečnostných údajov

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, BOZP, vedúcim výroby, zamestnancom.

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

Agenda

Aké sú požiadavky chemickej legislatívy REACH na e-KBÚ a expozičné scenáre?
Základný nástroj kontroly rizík na pracoviskách: karty bezpečnostných údajov a expozičný scenár
Princípy hodnotenia limitov voči meraným resp. modelovaným koncentráciám
Diskusia

Book Event

Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

jún 20 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code