authorized

EÚ REACH autorizácia chemických látok *Webinár*

Nosné témy – EÚ REACH autorizácia

Autorizácia je jedným z postupov REACH na riadenie rizík nebezpečných látok. Látky, ktoré podliehajú autorizácii, sa v EÚ nesmú používať, pokiaľ nie je spoločnosť (a ich registrovaní užívatelia) oprávnení tak urobiť. To znamená, že takéto látky sa nakoniec vyradia zo všetkých nepodstatných použití.

Podľa nariadenia REACH môžu spoločnosti požiadať o autorizáciu na pokračovanie alebo začatie používania a uvedenie na trh látok zaradených do autorizačného zoznamu (príloha XIV k nariadeniu REACH).

REACH autorizácia – legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre autorizáciu chemických látok — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov. Praktické skúsenosti z prípravy a podania žiadosti o autorizáciu.

– EÚ REACH autorizácia chemických látok – požiadavky legislatívy a ako ostať na trhu EÚ
– SVHC látky – kandidátsky a autorizačný zoznam
– Autorizácia podľa nariadenia REACH,  praktické príklady (Cr3O, ftaláty…)
– Požiadavky na informácie v rámci dodávateľského reťazca a v podmienkach žiadateľa o autorizáciu
– Podmienky plánovania a realizácie REACH autorizácie
-Diskusia

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, autorizáciu chemických látok, zabezpečenie výroby, dovozcom a výrobcom chemických látok, zmesí a výrobkov, následným užívateľom…

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

Agenda

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
REACH autorizácia látok - úvod
SVHC látky, kandidátsky a autorizačný zoznam
Povinosti používateľov látok v kandidátskom a autorizačnom zozname
Postup pri žiadosti o autorizáciu
Interná dokumentácia pri používaní látok z autorizačného zoznamu
Odpovede na otázky

Book Event

EÚ REACH autorizácia *Webinar*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "EÚ REACH autorizácia *Webinar*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Tags:

Date

jún 25 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code

Leave a comment