EU legislation

Ekodizajn – európska legislatíva – *Webinár*

Ekodizajn – európska legislatíva – *Webinár*

Nosné témy

Webinár je zameraný na aktuálne otázky ekodizajnu z hľadiska platnej európskej legislatívy.

Európska komisia v snahe o ďalšie zníženie uhlíkovej stopy Európy a cien energie pre európskych spotrebiteľov prijala 1.10.2019 nové opatrenia v oblasti ekodizajnu pre výrobky, ako sú chladničky, práčky, umývačky riadu a televízory. Zlepšenie ekodizajnu výrobkov prispieva k uplatňovaniu zásady prvoradosti energetickej efektívnosti, ktorá je prioritou EÚ v oblasti energetickej únie.

Tieto opatrenia po prvýkrát zahŕňajú požiadavky na opraviteľnosť a recyklovateľnosť, čím prispievajú k cieľom obehového hospodárstva prostredníctvom zlepšenia životnosti spotrebičov, ich údržby, opätovného použitia, modernizácie, recyklovateľnosti a nakladania s odpadom. Určité výrobky musia zodpovedať minimálnym požiadavkám týkajúcim sa energetickej účinnosti. Tieto požiadavky sa označujú ako požiadavky na ekodizajn a ich cieľom je znížiť negatívny vplyv výrobku na životné prostredie počas celého jeho životného cyklu.

Pred uvedením takéhoto druhu výrobku na trh EÚ sa musí zabezpečiť, aby výrobok vyhovoval týmto predpisom.

Tieto predpisy sa v súčasnosti vzťahujú na tie druhy výrobkov, ktoré využívajú energiu (kotly, počítače, domáce spotrebiče atď.).
Vo všeobecných požiadavkách sa nestanovujú žiadne hranice hodnôt, môže sa však požadovať, aby:

 • výrobok bol „energeticky účinný” alebo „recyklovateľný”,
 • boli poskytnuté informácie o tom, ako používať a udržiavať výrobok tak, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie,
 • sa vykonávala analýza životného cyklu výrobku s cieľom identifikovať zlepšovateľské a alternatívne konštrukčné riešenia.

Dôsledkom zavedenia nových minimálnych požiadaviek môže byť zákaz predaja všetkých nevyhovujúcich výrobkov v členských štátoch EÚ. Príkladom sú tradičné vláknové žiarovky, ktorých predaj sa postupne ukončoval od roku 2009.

Osobitné požiadavky obsahujú presné hodnoty aj s hranicami hodnôt. Napríklad maximálna spotreba energie alebo minimálne množstvá recyklovaného materiálu použitého vo výrobe.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:15
EÚ legislatíva - ekodizajn
9:15 - 9:30
Základné požiadavky na výrobky
9:30 - 9:45
Rozsah uplatňovania
9:45 - 10:00
Požiadavky na výrobcov a dovozcov
10:00 - 10:15
Ekodizajn a cirkulárna ekonomika
10:15 - 10:30
Diskusia a Q&A

Book Event

Ekodizajn - európska legislatíva - *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "Ekodizajn - európska legislatíva - *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

okt 31 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code