EU

CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ – *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje prehľad nariadení REACH a CLP z pohľadu CMR látok v systéme hodnotenia, kontroly chemických látok vo výrobkoch a reštrikcií v EÚ chemickej legislatíve.

CMR látky sú látky karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické. Z pohľadu výberu tzv. SVHC látok sa k nim pridávajú aj látky tzv. ekvivalentného záujmu ako sú napríklad endokrinné rozrušovače.

CMR látky sú identifikované v rámci klasifikácie chemických látok v zmysle CLP nariadenia a príslušných jeho usmerneniach. Z hľadiska hodnotenia nebezpečnosti patria CMR látky medzi tie, u ktorých nie je možné stanoviť bezpečnú dávku expozície, teda prahovú hodnotu.

V prípade skupiny CMR látok sa uplatňujú reštrikčné opatrenia najmä s cieľom znížiť expozíciu všeobecnej populácie, ale uplatňujú sa aj opatrenia na pracoviskách.

EÚ prijala Európsky plán na boj proti rakovine. Jej tretím bodom je zníženie znečistenia životného prostredia zosúladením noriem EÚ v oblasti kvality ovzdušia s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie a zníženie vystavenia ľudí karcinogénnym látkam a žiareniu.

Komu je webinár určený

pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, výrobkov, manažment bezpečnosti na pracovisku, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí, výrobkov…

Ekotox webináre sú realizované na platforme Webex.
Účastník po zaregistrovaní a zaplatení účastníckeho poplatku obdrží faktúru a potvrdenie o zaregistrovaní. Približne 30 minút pred zahájením webinára obdrží účastník link na prihlásenie sa.
V prípade problémov s prihlásením volajte linku: 02 45943712.

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava, Slovenská republika
Tel./Fax: 02 45943712 / 45945223
www.ekotox.sk;
Pobočka v Žiline: Alexandra Rudanaya 23
Tel: 041/56 30 006; Mobil: 0903 413 711
E-mail: conference@ekotox.sk

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Hourly Schedule

Agenda

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
EÚ chemická legislatíva REACH
CMR látky v 9:45—10:00 Základné požiadavky na výrobky
Manažment chemických látok z pohľadu CMR látok
Diskusia, otázky a odpovede

Book Event

CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ - *Webinár*
90 Eur s DPH
Available Tickets: 100
The "CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ - *Webinár*" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Date

máj 27 2024

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)

Location

Webex Webinar EU /Ekotox/
Category
REGISTER
QR Code