BOZP

BOZP školenie pre pracovníkov – práca s chemickými faktormi – *Webinár*

BOZP školenie pre pracovníkov – práca s chemickými faktormi – *Webinár*

Nosné témy

Webinár poskytuje základné informácie pre bezpečnú prácu s chemickými faktormi na pracoviskách z hľadiska chemickej legislatívy.

Európska chemická legislatíva kladie rozšírené požiadavky na komunikáciu v dodávateľskom reťazci a to z hľadiska povinných informácií o výrobkoch, chemických látkach a zmesiach.

Ťažiskovou legislatívou je nariadenie REACH, ale požiadavky na informácie súvisia aj s nariadením CLP, teda klasifikáciou označovaním a balením chemických látok a zmesí.

Expozičné scenáre sumarizujú kľúčové informácie z hodnotenia chemickej bezpečnosti vypracovaného na účely registrácie látky podľa nariadenia REACH. Opisujú odporúčanie registrujúceho, aby ste kontrolovali expozíciu pracovníkov, spotrebiteľov a životného prostredia s cieľom zaistiť bezpečné používanie chemických látok a zmesí ktoré ich obsahujú.

Hourly Schedule

8:45 - 9:00
REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 - 9:15
REACH legislatíva a požiadavky pre pracovné prostredie
9:15 - 9:30
Expozičný scenár
9:30 - 9:45
Limitné hodnoty DNEL, DMEL, PNEC
9:45 - 10:00
Opatrenia pre kontrolu rizík a prevádzkové podmienky
10:00 - 10:15
Chemický manažment
10:15 - 10:30
Odpovede na otázky

Date

apr 08 2024
Expired!

Time

9:00 AM - 10:30 AM

Cost

90.00 € (s dph)
Category
QR Code